Witamy na platformie szkoleń e-learningowych projektu AMOLA SYSTEMPrezentujemy Państwu innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nowoczesnej edukacji i szkoleń. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy na: www.amola.pl

Dane kontaktowe:
Accoona Sp. z o.o. 
ul. Chłopickiego 3
35-210 Rzeszów 
tel. (17) 850 74 24
fax. (17) 783 40 55
mail: pomoc@amola.pl
Wsparcie techniczne i administracja:
Accoona Sp. z o.o.
tel. (17) 850 74 23 (pn - pt 8.30 - 16.30) 
mail: pomoc@amola.pl

Konto bankowe: 
64 1090 2750 0000 0001 2009 9854

Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Opis: Szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom, ochrony tajemnicy handlowej, zabezpieczenia informacji i danych firmy.

Opis: Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyk związanych z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi, obowiązkami instytucji obowiązanych itd.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników Polska SKOK

Baza materiałów szkoleniowych dla Partnerów Projektu "Odszkodowania".

Opis: Podstawowym celem szkolenia jest rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników firm z sektora MŚP. Zagadnienia temtyczne prezentowane w trakcie szkolenia koncentrują się przede wszystkim na takich obszarach jak:

  • Komunikacja międzyludzka,
  • Techniki wywierania wpływu i metody obrony przed nimi,
  • Prezentacja i obrona swojego stanowiska,
  • Ropoznawanie potrzeb klientów,
  • Rozwiązywanie konfliktów, 
  • Przeciwdziałanie stresowi,
  • Autoprezentacja i code dress,
  • Etyka w biznesie.

Wszystkie te umiejętności umożliwiają dotarcie do potencjału drzemiącego w pracowniku oraz pomagają osiągnąć mu sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym.

Szkolenie zakończone egzaminem, które upoważnia do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z profesjonalną obsługa klienta w Biurze Usług Płatniczych oraz rozpatrywania potencjalnych reklamacji.

Szkolenie zakończone egzaminem, które upoważnia do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi, obowiązkami instytucji obowiązanych itd.

Szkolenie zakończone egzaminem, które upoważnia do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu. 

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi. Szkolenie dostosowane zostało do specyfiki pracy księgowych i biur rachunkowych.

Szkolenie zakończone egzaminem, które upoważnia do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników  szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 

Szkolenie e-learningowe zakończone egzaminem, które upoważnia do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w zakresie BHP

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ochrony pracowników przedzagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie e-learningowe zakończone egzaminem, które upoważnia do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w zakresie BHP


Pomiń kursy